Foredrag og vidensudveksling

I løbet af dagen vil der være workshops, foredrag og paneldebat med eksperter inden for feltet. Der vil være mulighed for at få ny indsigt og perspektiver på østers og skaldyr gennem gastronomi, kultur, historie, videnskab og meget mere.

 

Vi har den store fornøjelse at byde velkommen til en helt særlig gæst:

Bill Dewey (Director of Public Affairs, Taylor Shellfish i Seattle).
Bill Dewey har i over tredive år arbejdet med østers og skaldyr i Washington State i USA. Han har også taget en aktiv rolle med at forme lokale og statslige regulativer på skaldyrsområdet. Bill Dewey arbejder blandt andet også på at udvikle og implementere miljøkodeks for skaldyrsindustrien og bæredygtighedscertificering.
I 2008 modtog Bill Dewey NOAA’s Environmental Hero Award og i 2006 modtog han David Wallace-prisen, for hans ”lange og dedikerede arbejde i at fremme forskning, forståelse og samarbejde mellem skaldyrsforskere, opdrættere, producenter og politikere.”

Bill Dewey vil give et værdifuldt indblik i, hvordan skaldyrsindustrien har været drivkraft i at løfte kystområder, skabt vækst i den lokale økonomi og genfundet stoltheden i tradition omkring fiskeriet.

Vi er også meget stolte over at kunne byde velkommen til: 
Louise Villadsen: (Chefarkæolog og Centerleder ved Stenaldercenter Ertebølle) hvor man finder den berømte køkkenmødding af østersskaller fra Ertebøllekulturen der levede for omkring 6000 år siden.


Jens Kjerulf Petersen: (Professor ved Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua) hvor der blandt andet forskes i østers og hummeropdræt, tang og muslinger.

Peter Kvistgaard (Ekstern lektor og PhD i Turisme og oplevelsesforskning, AAU) med fokus på rådgivning indenfor strategisk turisme, destinationsudvikling og Tourism Policy Expert.