Om Skaldyrshovedstaden

Skaldyr og ikke mindst østers har været en del af den lokale kost og kultur omkring Limfjorden helt tilbage til stenalderen.

Skaldyngen ved Ertebølle

Ved Stenaldercenteret i Ertebølle kan man opleve den spændende historie bag den berømte køkkenmødding af østersskaller. Her levede mennesker i flere tusinder år på en diet af blandt andet østers, hvilket denne ca. 6000 år gamle skaldynge vidner om. Trods at landskabet så meget anderledes ud på den tid og selvom Limfjorden ikke eksisterede i den form som vi kender den i dag, er det muligt at danne sig et billede af det landskab som vores forfædre levede i på den tid.

Kongelig eneret og Limfjordens nye liv

Siden blev østers en luksusspise og Kong Frederik 2. tog i 1587 eneret på alt østersfiskeri i fjorden. En overtrædelse af dette blev kvitteret med dødstraf. I 1825 brød Vesterhavet igennem ved Agger Tange, hvilket ændrede fjordens liv helt kolossalt, da den nu blev meget mere salt. Dette skabte altså fjorden med det liv, som vi kender det i dag og medførte en opblomstring i østersbestanden.

Østerskompagniet, senere Limfjordskompagniet, overtog kongens monopol helt indtil 1980´erne, hvorefter det nu er frit for enhver at fiske østers igen. Traditionen tro overbringes sæsonens første Limfjordsøsters dog stadig til Det Danske Hoff hvert år i oktober.

En eksklusiv eksport

I dag eksporteres langt de fleste af Limfjordens østers til Sydeuropa, hvor netop den flade østers for længst er forsvundet. Her forsøger man nu igen, med hjælp fra blandt andet vores Limfjordsøsters, at genoprette bestande af fladøsters i farvandene omkring Holland, Spanien og Frankrig.