Culture Power: Inspire to Develop Rural Area - CUPIDO

Som led i Morsø Kommunes projekter vedrørende Danmarks Skaldyrshovedstad er vi indgået i Interreg North sea projektet CUPIDO.

Dette projekt har, foruden Morsø Kommune partnere fra Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Belgien, England, Skotland og Danmark. I alt er der 14 partnere, hvori også Kulturmødet indgår.

CUPIDO startede 1. september 2018. Projektets overordnede mål er at udvikle nye forretningsmuligheder i kultur-og kulturarvssektoren omkring Nordsøen, at styrke den økonomiske position, konkurrenceevnen og den sociale samhørighed i lokalesamfundet. CUPIDO har til hensigt at styrke en levedygtig og bæredygtig fremtidig økonomi, baseret på socialhistoriske faktorer og centrale kvaliteter og værdier i de involverede regioner, byer og lokalsamfund.
CUPIDO er medfinansieret af programmet for Nordsøregionen 2014-2020.
Følg CUPIDO i sociale medier #cupidoNSR